Internet of things

Internet of things

Het Internet of Things is een theorie die ervan uitgaat dat alles op den duur met elkaar in verbinding zal komen te staan via internet. Hierdoor zullen apparaten elkaar kunnen aansturen en op elkaar kunnen reageren. De komst van een Internet of Things zou de volgende grote stap zijn in de ontwikkeling van de internettechnologie.