Vodafone Nederland is samen met VolkerWessels Telecom van start gegaan met een smart city-concept in Eindhoven. Strijp-S, het voormalige Philips-bedrijventerrein van circa 27 hectare, is het eerste aaneengesloten gebied in Nederland waar small cells in het straatbeeld zijn opgenomen en met behulp van glasvezel zijn aangesloten op de vaste infrastructuur van Vodafone.

Een onzichtbaar netwerk

Smalls cells zijn kleine zendmasten die een bereik hebben van tientallen tot enkele honderden meters. De cells zijn onzichtbaar in lantaarnpalen gemonteerd, dicht op elkaar gebouwd en worden centraal aangestuurd vanuit één zogenaamde baseband unit (BBU). Vodafone kan zo gedrag en prestaties van het small cell-netwerk centraal coördineren. Voor Nederlandse begrippen is dit een unieke innovatie. Het netwerk biedt volgens Vodafone een goede dekking voor smart city- en andere IoT-toepassingen voor de bewoners, bedrijven en bezoekers van Strijp-S. Voorbeelden van te gebruiken smart city-toepassingen zijn smart lighting, camerabeveiliging en luchtkwaliteitmeters.

Oplossingen voor de toekomst

De toenemende verstedelijking wereldwijd brengt problemen met zich mee op het gebied van veiligheid, vervuiling en mobiliteit. De verwachting voor 2050 is dat bijna 70 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen. Volgens Eben Albertyn, CTO van Vodafone Nederland, wil Vodafone met het smart city-concept inspelen op deze ontwikkeling. De problemen die verstedelijking met zich meebrengt, kunnen aangepakt worden met een combinatie van smart city-devices, netwerken en toepassingen. Hier is een snelle, betrouwbare en veilige netwerkverbinding voor nodig, en het liefst zonder een grote zendmast in het zicht. “Samen met VolkerWessels Telecom hebben we Strijp-S voorzien van een onzichtbaar (data)netwerk, de essentiële basis die nodig is om alle gebruikers en objecten smart te verbinden met het internet”, aldus Albertyn.

Wereldwijde uitrol smart city-projecten

De opkomst van LTE- en andere draadloze technologie (zoals 5G vanaf 2020, WiFi op basis van 802.11 ac en IoT-netwerken op basis van LoRA/WPLAN) faciliteert de grootschalige uitrol van smart city-toepassingen zoals slimme meters (zoals parkeermeters), slimme straatverlichting of zelfs slimme vuilnisbakken. Vorig jaar werden er 115,4 miljoen smart city-devices verscheept. Onderzoeksbureau IHS verwacht dat dit aantal in 2025 op zo’n 1,2 miljard ligt. Onder smart city-devices rekenen we sensoren en andere apparatuur die gebruikt worden in IoT-gerelateerde smart city-projecten. Voorbeelden hiervan zijn het op afstand bedienen van straatverlichting, het in kaart brengen en optimaliseren van verkeersstromen in stadscentra en efficiënter parkeerbeheer.