De concurrentie op het gebied van 4G internet is sinds 2015 echt losgebarsten. Op 12 november 2015 werd het 4G netwerk van Tele2 beschikbaar voor iedereen. Daarmee werd Tele2 na KPN, Vodafone en T-Mobile de vierde Nederlandse provider met een eigen 4G netwerk. Maar hoe presteren de 4G netwerken in de praktijk? Providers.nl deed onderzoek naar de prestaties van de vier grote providers op het 4G en 4G+ netwerk. De resultaten werpen een nieuw licht op de netwerken van de providers. Nieuwkomer Tele2 maakt een uitstekende entree op de 4G markt en ook KPN gooit hoge ogen met zijn netwerk. Opmerkelijk is wel dat de verschillen tussen de maximale beloofde snelheden en de gemeten snelheden groot zijn. In sommige gevallen ligt de gemeten praktische internetsnelheid maar liefst vier keer lager dan de maximale snelheid waarmee de providers adverteren.

Reactie Vodafone: Klanten krijgen compensatie

Na het lezen van de onderzoeksresultaten heeft Vodafone een intern onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat er sinds december 2015 problemen waren met de snelheid van de 4G Blox bij prepaid simkaarten. Volgens Vodafone is dit de oorzaak van de relatief lage gemeten snelheden tijdens de test. Naar aanleiding van het onderzoek gaat Vodafone vandaag (3 februari 2016) prepaid klanten met de 4G Blox informeren over de problemen en zullen de klanten financieel worden gecompenseerd. Vodafone geeft aan dat de kosten van het 4G prepaid internet zullen worden vergoed.> De gemiddelde 4G snelheden per locatie > Praktische 4G snelheden > Informatie over de 4G netwerken > Opvallende uitkomsten en conclusie

Opzet van het onderzoek

Tijdens het onderzoek is de praktische snelheid van het 4G en 4G+ netwerk gemeten van de vier grote providers met een eigen 4G netwerk: T-Mobile, KPN, Vodafone en Tele2. T-Mobile, KPN en Tele2 hebben hiervoor een simkaart met mobiele data ter beschikking gesteld. Omdat Vodafone geen testsimkaart wilde verschaffen is het netwerk van de provider onderzocht met behulp van een prepaid simkaart met een Blox-bundel voor 4G+. Het onderzoek naar de 4G netwerken is uitgevoerd met behulp van de premium versie van de applicatie Ookla, een gerenommeerde applicatie waarmee de internetsnelheid via een mobiele telefoon kan worden gemeten.Om de praktische internetsnelheid van 4G en 4G+ goed te kunnen testen is er getest met twee telefoons; een Samsung Galaxy S6, die een 4G+ verbinding ondersteunt en een Sony Xperia Z2, die 4G ondersteunt. De tests zijn steeds uitgevoerd op dezelfde onafhankelijke server per locatie: een server die geen eigendom is van één van de onderzochte providers. Dit om een voorkeursbehandeling te voorkomen. Het zou immers zo kunnen zijn dat een provider op zijn eigen server een hogere snelheid levert aan de eigen klanten dan aan die van een concurrerende provider. Van de onafhankelijke servers is steeds de server gekozen die zich het dichtst bij de testlocatie bevond.
"De gemeten snelheid is bij alle providers 3 tot 4 keer lager dan de maximale snelheid waarmee wordt geadverteerd."
Om een representatief beeld te kunnen geven van de praktische internetsnelheid op de 4G en 4G+ netwerken in Nederland is er bij dit onderzoek voor gekozen om metingen te doen in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In deze steden is steeds getest binnen het Centraal Station en net buiten de stationshal, nog wel in het stationsgebied. Er is voor deze locaties gekozen omdat op deze plekken veel mensen komen én veel mensen naar verwachting gebruik maken van mobiel internet. Op elke locatie zijn twee tests per telefoon en per provider gedaan. Per stad zijn er dus twee locaties getest, in totaal zijn daarmee acht locaties onderzocht. 4 steden x 2 locaties x 2 telefoons x 2 tests maakt in totaal 32 tests per provider. Om een beter beeld te krijgen is de test bovendien op twee dagen uitgevoerd, namelijk op 16 en 23 december j.l., precies een week na elkaar. De metingen zijn overdag uitgevoerd, tussen 9.00 en 18.00 's avonds. In de maand waarin de testen zijn uitgevoerd hadT-Mobile nog geen 4G+ netwerk, de provider heeft 4G+ pas op 11 januari 2016 geactiveerd. Vandaar dat het 4G+ netwerk van T-Mobile niet kon worden onderzocht.

De hoogste gemiddelde snelheid per locatie

Op welke locatie in de Randstad is de gemiddelde snelheid van 4G en 4G+ nu het hoogst? En met welke provider worden de hoogste snelheden gehaald? Hieronder is voor het 4G+ als het 4G netwerk te zien in welke stad de hoogste gemiddelde snelheden gemeten zijn en wat het verschil in snelheid is als er binnen of buiten verbinding wordt gemaakt met de netwerken.4G+
Hoogste gemiddelde snelheid binnen
KPNVodafoneTele2
Amsterdam:45,24 MbpsDen Haag:18,04 MbpsRotterdam:97,03 Mbps
Hoogste gemiddelde snelheid buiten
KPNVodafoneTele2
Amsterdam:67,15 MbpsDen Haag:19,27 MbpsAmsterdam:81,58 Mbps
De resultaten per locatie op het 4G+ netwerk laten allereerst duidelijk zien dat Tele2 zowel binnen als buiten de hoogste gemiddelde snelheid haalt. Binnen wordt de hoogste gemiddelde snelheid gehaald in Rotterdam, de hoogste snelheid buiten is gemeten in Amsterdam. Vodafone haalt zowel buiten als binnen significant lagere snelheden dan haar concurrenten.4G
Hoogste gemiddelde snelheid binnen
KPNVodafoneT-MobileTele2
Amsterdam:105,01 MbpsDen Haag:22,80 MbpsRotterdam:24,26 MbpsRotterdam:47,67 Mbps
Hoogste gemiddelde snelheid buiten
KPNVodafoneT-MobileTele2
Utrecht:68,61 MbpsUtrecht:20,36 MbpsUtrecht:36,02 MbpsUtrecht:41,45 Mbps
Op het 4G netwerk is te zien dat KPN met afstand de hoogste gemiddelde snelheden haalt, zowel buiten als binnen zijn de snelheden van de provider hoger dan bij de andere providers. De hoogste snelheid op een binnenlocatie is gemeten in Amsterdam. Opvallend genoeg is deze snelheid ook de hoogste snelheid uit de test, terwijl het 4G netwerk theoretisch gezien niet het snelste netwerk is. Buiten werd de hoogste 4G snelheid gemeten in Utrecht. Binnen halen T-Mobile en Vodafone fors lagere snelheden dan KPN en Tele2, buiten is vooral de snelheid van Vodafone aanzienlijk lager dan die van de andere providers.[nextpage title="Gemiddelde 4G snelheden per locatie"]Hieronder is te zien wat de maximale snelheden van 4G+ en 4G zijn per provider. Dit zijn, voor de duidelijkheid, de theoretische snelheden die in optimale omstandigheden kunnen worden gehaald.
KPNVodafoneT-MobileTele2
Maximale snelheid 4G+225 Mbps225 Mbpsn.v.t.225 Mbps
Maximale snelheid 4G150 Mbps150 Mbps120 Mbps150 Mbps
Wanneer de bovenstaande maximale snelheden worden vergeleken met de gemiddelde snelheden die uit de test naar voren komen, is het verschil tussen de theoretische en praktische snelheid duidelijk zichtbaar. De gemiddeld gemeten snelheden wijken niet alleen af van de maximale snelheden, maar verschillen ook sterk per provider en per testlocatie.

Gemiddelde 4G+ snelheid per locatie

In het onderstaande overzicht is te zien wat de gemiddelde snelheden per testlocatie zijn via het 4G+ netwerk. Op vrijwel alle locaties haalt Tele2 zowel buiten als binnen de hoogste gemiddelde internetsnelheid over twee dagen genomen. De enige uitzondering hierop is de locatie binnen het stationsgebied van Amsterdam, hier haalt KPN een hogere gemiddelde internetsnelheid. Verder wordt duidelijk dat de gemiddelde snelheid van 4G+ buiten meestal hoger ligt dan binnen. Dit ligt in de lijn der verwachting, aangezien het bereik buiten minder verstoord wordt door bijvoorbeeld het dak en de muren van een gebouw.
KPNVodafoneTele2
Utrecht binnen20,92 Mbps17,24 Mbps37,01 Mbps
Utrecht buiten42,69 Mbps19,27 Mbps71,14 Mbps
Rotterdam binnen36,80 Mbps14,19 Mbps97,03 Mbps
Rotterdam buiten41,50 Mbps17,02 Mbps63,55 Mbps
Den Haag binnen28,63 Mbps18,04 Mbps66,60 Mbps
Den Haag buiten20,66 Mbps17,18 Mbps30,30 Mbps
Amsterdam binnen45,24 Mbps16,54 Mbps44,52 Mbps
Amsterdam buiten67,15 Mbps15,19 Mbps81,58 Mbps
Toch zijn er diverse locaties die hierop een uitzondering vormen. Bij Tele2 ligt de gemiddelde internetsnelheid van 4G+ binnen in station Rotterdam bijvoorbeeld hoger dan buiten het station. Bij Vodafone, KPN en Tele2 werd binnen in station Den Haag een hogere snelheid gemeten dan buiten het station en bij Vodafone werd binnen in station Amsterdam Centraal eveneens een hogere snelheid gemeten dan buiten het Amsterdamse station.

Gemiddelde 4G snelheid per locatie

Hieronder is ook voor het 4G netwerk te zien wat de gemiddelde internetsnelheden per locatie zijn. Hieruit blijkt dat de hoogste gemiddelde snelheden worden behaald op de netwerken van KPN en Tele2. KPN haalt de hoogste gemiddelde snelheden in Utrecht en Amsterdam, zowel binnen als buiten. Ook buiten bij station Den Haag Centraal haalt KPN de hoogste snelheden. Tele2 haalt de hoogste snelheden binnenin station Den Haag Centraal en zowel binnen als buiten in Rotterdam. Opvallende uitschieter hierbij is dat KPN binnenin Amsterdam Centraal een gemiddelde 4G snelheid heeft van 105 Mbps. [responsivetable]
KPNVodafoneT-MobileTele2
Utrecht binnen22,11 Mbps19,88 Mbps16,38 Mbps20,51 Mbps
Utrecht buiten68,61 Mbps20,36 Mbps36,02 Mbps41,45 Mbps
Rotterdam binnen16,12 Mbps10,13 Mbps24,26 Mbps47,67 Mbps
Rotterdam buiten13,84 Mbps13,70 Mbps16,26 Mbps31,91 Mbps
Den Haag binnen26,55 Mbps22,80 Mbps14,32 Mbps40,27 Mbps
Den Haag buiten13,51 Mbps13,15 Mbps10,90 Mbps5,05 Mbps
Amsterdam binnen105,01 Mbps17,20 Mbps24,16 Mbps26,08 Mbps
Amsterdam buiten49,49 Mbps13,90 Mbps17,04 Mbps18,00 Mbps

Locaties van de zendmasten

Tijdens het onderzoek is niet vooraf gekeken waar zich zendmasten van de providers bevonden ten opzichte van de plek waar de metingen zijn uitgevoerd. Natuurlijk heeft de afstand van de meetplek tot de zendmast enige invloed op de praktische snelheid op de 4G en 4G+ netwerken. Om de verschillen die hierdoor mogelijk ontstaan zijn inzichtelijk te maken, is hieronder per locatie te zien hoe ver van elk meetpunt de dichtstbijzijnde zendmast van de onderzochte provider stond. Zoals in het overzicht te zien is, is de maximale afstand tussen het meetpunt en een zendmast ongeveer 700 meter.
KPNVodafoneT-MobileTele2
Utrecht binnen300 m200 m233 m267 m
Utrecht buiten450 m300 m150 m367 m
Rotterdam binnen150 m583 m167 m217 m
Rotterdam buiten90 m667 m100 m233 m
Den Haag binnen80 m100 m60 m100 m
Den Haag buiten80 m140 m20 m60 m
Amsterdam binnen340 m490 m510 m433 m
Amsterdam buiten110 m260 m260 m380 m
Bron: 4G Masten.nlDe afstand tot de zendmasten was daarmee vergelijkbaar met de afstand die er zou zijn geweest bij de keuze van een ander meetpunt in het centrum van één van de grote steden. De afstand tot de zendmast tijdens het doen van de metingen kan dan ook gemiddeld worden genoemd voor het centrum van elke stad. Hieronder is per stad te zien hoe de zendmasten geplaatst zijn in elke stad en het gebied eromheen. Vanwege de relatief gemiddelde afstand tussen meetpunt en zendmast mag dan ook worden verwacht dat er niet meer dan de gemiddelde vertraging is opgetreden in de internetsnelheden tijdens het doen van de metingen. De schaal van elke kaart is 1:20.000, oftewel 1 centimeter op de kaart is 200 meter. De dichtheid van de zendmasten is in Amsterdam en Den Haag lager dan in Rotterdam en Utrecht. Op de kaarten is echter goed te zien dat de afstand tot de dichtstbijzijnde zendmast in het centrum nooit groter zal zijn dan een paar honderd meter, ongeacht de gekozen meetpositie.
AmsterdamDen HaagRotterdamUtrecht
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.[nextpage title="De praktische 4G snelheden"]

Praktische internetsnelheid 4G+

De onderstaande resultaten van de 4G+ test laten een duidelijke winnaar zien. Tele2 haalt met ruim 61 Mbps namelijk de hoogste gemiddelde downloadsnelheid op het 4G+ netwerk over de twee testdagen genomen. Het verschil met KPN is bovendien groot, de downloadsnelheid op het 4G+ netwerk ligt bij Tele2 namelijk ruim 20 Mbps hoger dan bij KPN. Vodafone komt niet in de buurt bij de snelheden van Tele2 of KPN.
KPNVodafoneTele2
Gemiddelde download snelheid (Mbps)38,7116,6061,47
Gemiddeldeupload snelheid (Mbps)18,8210,1911,73
Gemiddelde ping (ms)38,0639,3925,56
Tele2 heeft over de twee testmomenten genomen ook de laagste ping. De ping is een getal waarmee de vertragingstijd wordt gemeten. Hoe lager de ping, hoe minder de vertraging. De ping moet dus het liefst zo laag mogelijk zijn. Qua 4G+ uploadsnelheid haalt KPN het hoogste gemiddelde met ruim 18 Mbps.

Praktische internetsnelheid 4G

KPNVodafoneT-MobileTele2
Gemiddelde download snelheid (Mbps)39,4116,3919,7828,86
Gemiddeldeupload snelheid (Mbps)19,6510,1218,6514,49
Gemiddelde ping (ms)37,0438,1325,3223,66
Uit de uitkomsten van de test op het 4G netwerk van de providers komen opvallend genoeg andere providers als beste naar voren dan bij de test op het 4G+ netwerk. Op het 4G netwerk haalt KPN namelijk zowel de hoogste gemiddelde downloadsnelheid als de hoogste gemiddelde uploadsnelheid over de twee testdagen genomen. Met een gemiddelde downloadsnelheid via 4G van ruim 39 Mbps laat KPN de andere providers ver achter zich. Tele2 scoort als het gaat om de ping resultaten ook in de 4G test het beste, met gemiddeld ruim 23 milliseconden is de vertragingstijd bij Tele2 het laagst.

Pieksnelheden

De snelheden die hierboven zijn weergegeven zijn gemiddelden, berekend op basis van zowel de laagste als de hoogste snelheden. Om een indruk te geven van de maximale snelheid die op het netwerk van de providers kan worden ervaren, is hieronder te zien welke pieksnelheden zijn gemeten tijdens de tests. De pieksnelheden zijn bovendien afgezet tegen de maximum snelheden van elke provider om het verschil tussen theorie en praktijk inzichtelijk te maken. [responsivetable]
4G+ pieksnelheden4G+ maximumsnelheden4G pieksnelheden4G maximumsnelheden
KPN109,79 Mbps225 Mbps116,82 Mbps150 Mbps
Vodafone21,65 Mbps225 Mbps25,57 Mbps150 Mbps
T-Mobile-120 Mbps63,40 Mbps120 Mbps
Tele2106,34 Mbps225 Mbps66,00 Mbps150 Mbps
Tamelijk verrassend is dat bij zowel KPN als Vodafone de pieksnelheid via een 4G verbinding hoger ligt dan bij het gebruik van een 4G+ verbinding. Bij Tele2 ligt de pieksnelheid van 4G+ wel hoger dan 4G, zoals je zou verwachten. De hoogste pieksnelheid is gemeten op het netwerk van KPN, binnenin station Amsterdam Centraal. Opvallend genoeg is de hoogste praktische internetsnelheid van 116,82 Mbps gemeten met een telefoon die 4G ondersteunt en geen 4G+. Verder valt op dat de pieksnelheden in de meeste gevallen niet in de buurt komen van de aangeboden maximumsnelheden. Eigenlijk haalt alleen KPN een pieksnelheid die niet ver van de maximumsnelheid af ligt. Op het 4G netwerk is de pieksnelheid 116,82 Mbps, terwijl de maximale aangeboden 4G snelheid 150 Mbps is. De gemeten pieksnelheden van de andere providers liggen in de meeste gevallen aanzienlijk lager in vergelijking met de maximumsnelheden.[nextpage title="Verschillen tussen de 4G netwerken"]De manier waarop een 4G netwerk is opgezet heeft vanzelfsprekend invloed op het functioneren van het netwerk. Bij het netwerk van KPN zijn de verschillende zendmasten met elkaar verbonden. Hetzelfde geldt voor het netwerk van Vodafone. Het voordeel hiervan is dat de providers daarmee snel een landelijke dekking konden realiseren. De netwerken van KPN en Vodafone bieden inmiddels al een jaar lang landelijke dekking. Daarnaast maken KPN en Vodafone gebruik van de 800 MHz frequentie om het netwerk op te zetten, dit is een lage frequentie die als voordeel heeft dat het bereik groot is. Het nadeel is dat de downloadsnelheid er relatief lager door wordt.T-Mobile beschikt ook over een landelijk dekkend 4G netwerk, Tele2 is nog bezig een landelijke dekking uit te rollen. T-Mobile en Tele2 hebben een andere methode gekozen voor het opzetten van hun netwerken. Elke zendmast van Tele2 en T-Mobile in Nederland is verbonden met een glasvezel punt. Het voordeel hiervan is dat de internetverbinding er stabieler door wordt. Klanten van de providers zullen in de praktijk weinig verschil in snelheid ervaren tussen de netwerken van KPN en Vodafone ten opzichte van die van T-Mobile en Tele2. Een website laadt via de netwerken van T-Mobile en Tele2 in principe een fractie van een seconde sneller. Wat consumenten uiteraard wel merken is dat de netwerken van Vodafone en KPN landelijk dekkend zijn. Uit de testresultaten blijkt dat de vertragingstijd bij Tele2 en T-Mobile lager is dan bij KPN en Vodafone, ook dit zullen consumenten ervaren bij mobiel internetgebruik: websites zullen iets sneller laden. Dit komt door de hogere stabiliteit van de netwerken van Tele2 en T-Mobile.

Stabiliteit van de netwerken

Tijdens het testen met de Ookla speedtest gaf de Ookla applicatie soms de melding 'problemen met netwerkcommunicatie'. Dit betekent dat het bereik van het netwerk op die plek en op dat moment niet voldoende was om een test uit te voeren. De snelheidstests op de 8 locaties zijn voor elke provider op precies dezelfde plek uitgevoerd. Voor zover de locatie de uitkomst van de tests heeft beïnvloed was die locatie dus in elk geval voor elke provider op elke locatie gelijk. Het aantal keren waarop de Ookla applicatie problemen met de netwerkcommunicatie detecteerde verschilt per provider.Op 16 december trad deze melding éénmaal op bij KPN, tijdens de test van het 4G+ netwerk in station Den Haag Centraal. Bij Vodafone gaf de Ookla applicatie het vaakst de melding dat er problemen waren met het netwerk. Dit gebeurde tweemaal tijdens de test van het 4G+ netwerk en eenmaal tijdens de test van het 4G netwerk. Het 4G+ netwerk was eenmaal niet stabiel in Utrecht Centraal en eenmaal buiten Utrecht Centraal. De storing op het 4G netwerk gebeurde binnenin Utrecht Centraal.Een week later, op 23 december, gaf de Ookla applicatie tweemaal een netwerkprobleem aan op het 4G netwerk van Vodafone. Eénmaal buiten bij Utrecht Centraal en één keer buiten bij Amsterdam Centraal. Het 4G en 4G+ netwerk van Vodafone is op basis van de testresultaten dus duidelijk het minst stabiel in Utrecht ten opzichte van de andere grote steden in Nederland. Opmerkelijk is dat de storingen op het netwerk van Vodafone steeds optraden op een tijdstip buiten de spits, waardoor je zou verwachten dat het netwerk rustig is en er geen storingen zijn. Zowel bij T-Mobile als bij Tele2 deden zich geen problemen voor met de netwerkcommunicatie. Daarmee hebben deze twee providers de meest stabiele netwerken.[nextpage title="Opvallende uitkomsten en conclusie"]Een aantal uitkomsten van de test zijn nogal onverwacht. Zo zou je in principe verwachten dat de tests op het 4G+ netwerk bij alle providers hogere snelheden zouden opleveren dan op de 4G netwerken van de providers. Dit is echter niet het geval. Bij KPN is de gemiddelde downloadsnelheid van 4G over twee dagen genomen namelijk hoger dan de gemiddelde downloadsnelheid via het 4G+ netwerk, zij het met een klein verschil. Qua uploadsnelheid is de praktische internetsnelheid via 4G zelfs bij twee van de vier providers hoger dan via 4G+. Bij KPN is het verschil klein, maar bij Tele2 is de gemiddelde uploadsnelheid via het 4G netwerk bijna 3 Mbps hoger dan bij het 4G+ netwerk.

Praktische snelheid versus theoretische snelheid

Wanneer de resultaten van de test worden vergeleken met de snelheden van 4G en 4G+ die door de providers worden beloofd, valt op dat de resultaten sterk afwijken van de belofte. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de theoretische snelheden van de providers gebaseerd zijn op tests in laboratiumomgevingen, terwijl de tests die voor dit artikel zijn gedaan 'in het veld' zijn uitgevoerd. Ook de afstand tot de zendmast, eventuele storingen en de drukte op het netwerk hebben invloed op de resultaten.KPN, Vodafone en Tele2 adverteren met voor 4G+ met een downloadsnelheid van 225 Mbps, T-Mobile had zoals hiervoor genoemd nog geen 4G+ tijdens de testmomenten. Bij 4G is de maximale snelheid bij KPN, Tele2 en Vodafone 150 Mbps. T-Mobile biedt op 4G een snelheid van 120 Mbps aan. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat er een groot verschil zit tussen de maximaal aangeboden snelheid van zowel 4G+ als 4G en de geteste snelheden in het onderzoek. In alle gevallen is het verschil tussen de maximale snelheid en de gemiddeld gemeten snelheid meer dan 70 procent. Met andere woorden: de in de praktijk gemeten snelheid is bij alle providers drie tot vier keer lager dan de maximale aangeboden snelheid waarmee de providers adverteren.
"Het verschil tussen de maximale en de gemeten snelheid is meer dan 70%"
[responsivetable]
KPNVodafoneT-MobileTele2
Maximale snelheid 4G+ (Mbps)
Download: 225
Upload: 50
Download: 225
Upload: 50
-
Download: 225
Upload: 20
Gemiddelde snelheid 4G+ (Mbps)*
Download: 39
Upload: 19
Download: 17
Upload: 10
-
Download: 61
Upload: 12
Maximale snelheid 4G (Mbps)
Download: 150
Upload: 10
Download: 150
Upload: 50
Download: 120
Upload: 50
Download: 150
Upload: 10
Gemiddelde snelheid 4G (Mbps)*
Download: 39
Upload: 20
Download: 16
Upload: 10
Download: 20
Upload: 19
Download: 29
Upload: 14
*Gemeten snelheden zijn afgerond op hele getallenBij een aantal providers loopt het verschil tussen de beloofde maximale snelheid en de gemiddeld gemeten snelheid nog verder op, zoals hieronder is weergegeven. Bij Vodafone is het verschil tussen de gemeten en de maximaal aangeboden snelheid met 93 procent en 89 procent bij respectievelijk 4G+ en 4G veruit het grootst. Bij Tele2 is het verschil tussen de aangeboden en gemiddeld gemeten internetsnelheid via het 4G+ netwerk het kleinst van alle providers. Het verschil tussen de aangeboden en gemiddeld gemeten snelheid op het 4G netwerk is het kleinst bij KPN.
KPNVodafoneT-MobileTele2
Verschil maximale en gemeten 4G+ snelheid83% lager dan maximum93% lager dan maximum-73% lager dan maximum
Verschil maximale en gemeten 4G snelheid74% lager dan maximum89% lager dan maximum84% lager dan maximum81% lager dan maximum

Conclusies van het onderzoek

Allereerst moet worden geconcludeerd dat het verschil tussen de maximaal aangeboden snelheid en de gemiddeld gemeten snelheid bij alle providers fors is: minimaal 70 procent. De gemeten snelheid is bij alle providers dus minimaal drie tot vier keer lager dan de maximale aangeboden snelheid waarmee de providers adverteren. Bij Vodafone is het verschil tussen de gemeten en de maximaal aangeboden snelheid met 93 procent via 4G+ en 89 procent via 4G veruit het grootst. Bij Tele2 is het verschil tussen de aangeboden en gemiddeld gemeten snelheid met iets meer 70% voor zowel 4G als 4G+ het kleinst van alle providers.Via het 4G+ netwerk haalt nieuwkomer Tele2 duidelijk de hoogste gemiddelde downloadsnelheid. Het 4G+ netwerk van Tele2 komt daarmee als beste uit de test naar voren. Binnen is de snelheid van Tele2 het hoogst in Rotterdam: 97 Mbps. Buiten haalt de provider de hoogste snelheid in Amsterdam van ruim 81 Mbps. Daarnaast blijkt Tele2 in het algemeen over een prima netwerk te beschikken. Behalve de hoogste downloadsnelheid via 4G+ haalt de provider ook de laagste ping, ofwel de minste vertraging via zowel 4G als 4G+. Op het 4G netwerk boekt KPN de beste resultaten als het gaat om de hoogste gemiddelde download- en uploadsnelheid. Qua downloadsnelheid op het 4G netwerk scoort KPN bovendien significant hoger dan zijn concurrenten. In Amsterdam wordt tijdens de test een gemiddelde snelheid gehaald van maar liefst 105 Mbps. Ook buiten in Utrecht haalt KPN met ruim 68 Mbps de hoogste snelheid via 4G.Dan hebben de snelheidstests nog diverse onverwachte resultaten opgeleverd. De voornaamste is dat het 4G+ netwerk niet per se een hogere praktische internetsnelheid biedt dan het 4G netwerk. Bij KPN ligt de gemiddelde downloadsnelheid via 4G over twee dagen genomen namelijk hoger dan de praktische internetsnelheid via het 4G+ netwerk. Het verschil is klein, maar daarom niet minder opvallend. Wanneer gekeken wordt naar de uploadsnelheid is de praktische internetsnelheid via het 4G netwerk zelfs bij twee van de vier providers hoger dan via het 4G+ netwerk. Dit geldt voor KPN en Tele2. Bij KPN is het verschil klein, maar bij Tele2 is de gemiddelde uploadsnelheid via het 4G netwerk bijna 3 Mbps hoger dan bij het 4G+ netwerk.Al deze bevindingen roepen de vraag op of de claim klopt dat via een 4G+ verbinding hogere snelheden kunnen worden behaald dan via 4G. De testresultaten plaatsen stevige vraagtekens bij deze aanname. De pieksnelheden bevestigen dit andermaal. Bij KPN en Vodafone ligt de hoogst gemeten praktische internetsnelheid via het 4G netwerk hoger dan bij het 4G+ netwerk. De hoogste pieksnelheid van 116,82 Mbps is gemeten op het netwerk van KPN, binnenin station Amsterdam Centraal. Opvallend genoeg is deze snelheid gemeten met een telefoon die 4G ondersteunt en geen 4G+. Het verschil in gemiddelde downloadsnelheid tussen de beide testdagen is bij alle providers zowel bij 4G+ als 4G meestal klein. Alle providers lijken daarmee redelijk stabiele snelheden te leveren.Het beeld dat na dit onderzoek blijft hangen, is het grote verschil tussen belofte en praktijk. Wie daar het minste van wil merken kan het beste kiezen voor 4G van KPN en voor 4G+ van Tele2.