61 procent van de Nederlanders blijkt geen idee te hebben wat de uploadsnelheid is van hun vaste internetverbinding. Dit blijkt uit cijfers die naar voren kwamen uit het Consumer Panel van Telecompaper.
Van de Nederlandse internetgebruikers die wél weten wat hun uploadsnelheid is, heeft 13 procent tussen de 11 tot 20 Mbps. 15 procent heeft een verbinding die 1-10 Mbps binnenhaalt. Slechts 1 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan 500 Mbps of meer aan uploadsnelheid te hebben. De gemiddelde snelheid die consumenten opgeven wanneer zij wel weten wat zij aan Mb’s per seconde binnen kunnen halen, komt uit op 14 Mbps. Dit gemiddelde vertoont wat wisselingen per jaar. In 2015 lag het op 15 Mbps, de twee jaar ervoor was het gemiddelde 10 Mbps.

Glasvezelklanten beter op de hoogte

Het lijkt erop dat consumenten met een glasvezelverbinding een beter beeld hebben van hun uploadsnelheid. Zij geven minder vaak aan dat zij niet op de hoogte zijn van de snelheid van hun internetverbinding. 52 procent van de respondenten met glasvezel geeft in het onderzoek aan zijn uploadsnelheid niet te weten. Bij de respondenten met een breedbandabonnement op basis van kabel of xDSL, gaf 61 (kabel) en 62 (xDSL) procent aan geen idee te hebben van de uploadsnelheden die de vaste verbinding kan halen.

Minder hoge uploadsnelheid nodig

De deelnemers aan het onderzoek met een glasvezelverbinding gaven aan vorig jaar een hogere uploadsnelheid te hebben dan dit jaar: 74 Mbps in 2015 tegen 61 Mbps in 2016. Omdat er veel nieuwe glasvezelgebruikers bij zijn gekomen die kiezen voor een ‘instappakket’, kan dat het gemiddelde omlaag hebben gehaald. Er hebben daarnaast minder mensen behoefte aan een uploadsnelheid van 50 Mbps of hoger dan vorig jaar. Waar in 2015 nog 21 procent geen behoefte had aan 50 Mbps of hoger, komt dit in 2016 uit op 25 procent van de Nederlandse internetgebruikers met vaste lijn.
In de panelgesprekken werd ook gevraagd naar de wens voor een hogere downloadsnelheid in de nabije toekomst. Op deze vraag antwoordde ongeveer de helft van de respondenten dat ze dat niet weten. Het streamen van content als films en muziek, gaat al enige tijd ten koste van het downloaden daarvan. Waarschijnlijk zijn er om deze reden veel mensen die niet weten of ze in de nabije toekomst een hogere downloadsnelheid nodig hebben.