Producent Klaas de Jong, mede verantwoordelijk voor bioscoopfilms als Michiel de Ruyter en Verliefd op Ibiza, heeft aangifte gedaan tegen Ziggo, Telfort, KPN en Vodafone omdat ze downloadsites toegankelijk maken.

Verlies door illegale downloads

De Jong is van mening dat de providers vervolgbaar zijn omdat zij downloads van Nederlandse films via torrentsites niet tegenhouden. Volgens de filmproducent kunnen providers eenvoudig verkeer naar dergelijke websites blokkeren, maar dat doen zij niet. Nederlandse filmproducenten lijden op deze manier veel verlies. De Jong vertelt het Parool dat hij meewerkte aan drie filmproducties waarvan de inkomsten sterk achteruitliepen, waaronder films als Michiel de Ruyter en Toscaanse Bruiloft. Ook zouden er veel Nederlandse filmbedrijven failliet zijn gegaan.

Een ironisch feit is dat Michiel de Ruyter een half jaar lang op nummer 1 in de illegale download-top-50 heeft gestaan. “Een compliment, maar hoe je het ook wendt of keert: films zijn ontzettend duur om te maken, ze moeten worden geëxploiteerd en daarvoor is geld nodig”, aldus De Jong.

Strafbare feiten

Volgens ict-jurist Arnoud Engelfriet wordt opzettelijke inbraak strafbaar gesteld (art. 31 Auteurswet), en omdat het misdrijven zijn (art. 33), zijn ook medeplichtigen strafbaar. Medeplichtig ben je als je opzettelijk gelegenheid en middelen verschaft. Zodra je stelt dat providers wéten van de toegankelijkheid van die sites, dan zou je inderdaad kunnen spreken van opzettelijk middelen (internettoegang en routering richting die sites) verschaffen.

Echter, het beleid van het OM telt óók, en dat beleid is in Nederland vrij simpel: er wordt niet vervolgd tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten zoals auteursrechten. Daarop zijn maar vier uitzonderingen:
1. Bedreiging van de volksgezondheid of de veiligheid van de samenleving 2. Grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt verstoren 3. Het bestaan van aanwijzingen van betrokkenheid van criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit 4. Recidive

Geen van deze gronden lijken in dit geval echter op te gaan, zo stelt Engelfriet. De aangifte van De Jong zal dus weinig uithalen. Het uitgangspunt van het bindende beleid is civiele handhaving, zoals die door stichting Brein wordt uitgevoerd.

Staat moet handhaven

'Anderhalf jaar geleden heeft de Europese Commissie de Nederlandse staat al eens op de vingers getikt en gezegd: jullie moeten handhaven', zegt De Jong. 'Dat is ook waar de claim die vorig jaar is ingediend bij de overheid op gebaseerd is. De Nederlandse staat heeft het illegaal downloaden ten onrechte gedoogd. Illegaal downloaden, uploaden of het faciliteren ervan is een bij wet aangewezen strafbaar feit waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat. Het makkelijkste zou het zijn als providers de kanalen dichtzetten waar het om gaat, zoals ook al heel lang bij kinderporno gebeurt.'