De Autoriteit Consument en Markt (ACM) start met een nieuwe analyse voor de markten voor consumenten en zakelijke diensten. De aanleiding voor de analyse is de fusie tussen Vodafone en Ziggo die onder voorwaarden door de Europese Commissie is goedgekeurd. De ACM wil met de analyse het effect inschatten dat de fusie heeft op de markt zodra deze is voltooid.

Aanscherpen van regels

De ACM verwacht dat de fusie tussen Ziggo en Vodafone verandering met zich mee zal brengen op de Nederlandse markt. Een verzoek van de autoriteit om de fusie te mogen beoordelen, werd in augustus door de Europese Commissie afgekeurd. Bestuursvoorzitter Chris Fontijn zei in een interview: “Er zijn straks twee grote spelers. De ACM bekijkt daarom of er aanpassing of aanscherping nodig is van de huidige regels zodat er voldoende toegangsmogelijkheden blijven voor concurrenten op de netwerken. Op die manier zorgen we ervoor dat de consument voldoende keuze houdt.”

Kabelnetwerk van Ziggo

In de marktanalyse die de ACM wil uitvoeren wordt er onder meer naar regulering van de netwerken gekeken. Zo wil de ACM onderzoeken of het bijvoorbeeld wenselijk is dat het netwerk van Ziggo voor de concurrenten opgesteld moet worden. Er dient wel een Europese wetswijziging plaats te vinden om het kabelnetwerk van Ziggo te kunnen reguleren. Daarnaast wil de ACM onderzoeken welke rol technische vooruitgang bij de ontwikkeling van toegangsmogelijkheden van de verschillende netwerken (koper, kabel, glas) speelt. Voorafgaand aan het onderzoek worden vragen van marktpartijen verzameld die zij graag beantwoord zien in de uiteindelijke analyse. Voor het vooronderzoek is een extern bureau ingehuurd. Tot en met 14 oktober kunnen marktpartijen op het verzoek van de ACM reageren.

Nieuw onderzoek naar video platforms

Een ander punt op de agenda van de ACM is een marktstudie naar platforms op internet waarop video’s worden aangeboden. Het gaat hier om websites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook en Dumpert. De ACM wil van dit type bedrijven de verdienmodellen onder de loep nemen. In deze marktstudie zal de ACM kijken naar de verschillende gebruiksvoorwaarden en verdienmodellen van deze platforms en de manieren waarop geadverteerd wordt. Ook wordt er gekeken naar persoonsgegevens voor bijvoorbeeld gerichte advertenties worden verzameld en gebruikt. Daarnaast onderzoekt de ACM hoe online video’s worden verspreid.