Wie wil overstappen naar een andere provider, of dit nu voor mobiel, internet een triple play of quad play is, heeft daar meestal weinig problemen mee. Toch kan er het een en ander misgaan. Omdat er het afgelopen jaar een twintigtal meldingen binnenkwamen bij de Autoriteit Consument & Markt(ACM) over problemen met overstappen, werden er Kamervragen gesteld. Volgens het Ministerie van Economische Zaken(EZ) is er niet zoveel aan de hand en zijn extra maatregelen niet nodig.

Overstappen naar een andere provider

Bij het overstappen naar een andere provider gelden regels. In 2009 hebben providers gezamenlijk afspraken gemaakt om de consument te helpen bij het overstapproces. Bij het overstappen hoeven consumenten zelf praktisch niets te doen, het opzeggen van het contract wordt geregeld door de nieuwe provider. Bij een overstap naar een andere internetprovider werkt dit iets anders, deze providers hanteren een overlap van een week. Deze overlap zal gaan verdwijnen. Bij internetproviders stopt de dienst van de oude provider op het moment dat deze bij de nieuwe aanbieder is gestart.

Dubbele rekeningen

Opzeggen is het punt waar het soms misloopt en klanten dubbele facturen moeten betalen. Een van de redenen kan zijn dat de nieuwe provider niet op tijd het oude abonnement opzegt, waardoor dit blijft doorlopen. De ACM raadt consumenten aan op de dubbele rekeningen evengoed te betalen en de extra gemaakte kosten op de nieuwe provider te verhalen. Indien dit niet goed gaat, kan de klant een beroep doen op de Geschillencommissie.

Weinig klachten bij overstappen

De telecomproviders hebben gezamenlijk een onderzoek laten doen via Ipsos naar de klanttevredenheid bij overstappen. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn er zo weinig klachten dat er geen verdere maatregelen getroffen hoeven te worden om het overstappen naar een andere provider beter te laten verlopen.