Vodafone Nederland heeft een nieuwe technologie geactiveerd op haar 3G netwerk waarmee de netwerkervaring fors verbeterd wordt. De technologie die "SON" genoemd wordt zal op basis van een slim algoritme de optimale balans tussen kwaliteit, capaciteit en dekking van het 3G netwerk verbeteren zonder dat daar een menselijke handeling voor nodig is.

SON staat voor "Self-Optimizing-Network". In het kort betekent dit dat de technologie ontworpen is om mobiele netwerken automatisch te kunnen configureren, plannen, managen, optimaliseren en herstellen.

Hoe SON het 3G netwerk optimaliseert

Dankzij de macht die SON heeft over het 3G netwerk van Vodafone kan deze technologie meer netwerkcapaciteit voorzien op bepaalde locaties. Bovendien kunnen de optimalisaties een hoop energie besparen op grote schaal. In sommige gebieden waar weinig tot geen mobiele data verbruikt wordt op bepaalde tijdstippen kan SON bijvoorbeeld bepaalde systemen in slaapmodus zetten.

Zelf configurerende functies

Op basis van een slim algoritme kan het self optimizing network belangrijke parameters van het 3G netwerk evalueren en beïnvloeden. Wanneer een nieuwe zendmast op het netwerk aangesloten wordt kan dit automatisch herkend worden en zal SON bekijken welke zendmasten nabij zijn. Daarbij zal SON de data van de omringende zendmasten gebruiken om het zendvermogen en de zendrichting van de nieuwe mast te bepalen.

“Het SON-systeem is een slim staaltje technologie dat voor een nóg betere netwerkervaring voor onze klanten zorgt”

Zelf optimaliserende functies

Het is een technologie die automatisch bepaald of bepaalde zendmasten omhoog of omlaag gericht moet worden op basis van het netwerkverkeer. Als op een bepaalde locatie een groot evenement gehouden wordt en er daar veel data verbruikt wordt, dan zal SON direct de zendmasten kunnen optimaliseren voor het groot aantal bezoekers. Het is ook mogelijk voor SON om te bepalen wanneer een zendmast meer of minder energie nodig heeft. Wanneer het nacht is en er minder netwerkverkeer is hebben de masten minder vermogen nodig om een dekking te realiseren.

Dankzij de automatisering gebeurd dit 24/7, klanten van Vodafone kunnen dus verwachten dat een automatische piloot dag en nacht het netwerk in de gaten houdt en de best mogelijke instellingen hanteert. Dit bespaart Vodafone aardig wat kosten doordat er geen menselijke hand aan de knoppen draait. Daarbij kan een betere netwerk stabiliteit gegarandeerd worden.

Zelf herstellende functies

Niet alleen kan de nieuwe netwerk technologie configureren, plannen en managen, maar beschikt het tevens over een zelf herstellend vermogen. Mocht er ergens bepaalde hardware uitvallen door een defect, dan kan SON het netwerk omleiden zodat storingen beperkt blijven en het netwerk optimaal blijft functioneren. Als er bijvoorbeeld een zendmast wegvalt, dan kunnen omringende zendmaten hun positie aanpassen zodat de dekking van het 3G netwerk gegarandeerd blijft.

SON kan deze fouten detecteren doordat er een reeks aan standaard waardes zijn doorgegeven van hoe bepaalde delen van het netwerk horen te functioneren. Als deze waardes gaan afwijken van de standaarden treedt er een fout op. Hierop stuurt SON een alarm naar een monteur zodat een software of hardware fout handmatig hersteld kan worden.

SON is niet zelflerende

Men kan dus stellen dat SON niet zozeer zelflerende is, maar wel slim genoeg om met een algoritme voorspellingen te maken. Doordat er standaard waardes zijn voorgeprogrammeerd kunnen we SON niet zelflerende noemen. De ontwikkelingen op het gebied van zelflerende software gaan razendsnel, maar nog niet snel genoeg om toegepast te worden op een belangrijk systeem zoals een 3G netwerk. De technologie is echter wel slim te noemen aangezien de bestaande kennis in het netwerk gebruikt wordt om bijvoorbeeld de parameters van nieuwe zendmasten automatisch te bepalen.

De ontwikkeling van het self optimizing network

Oorspronkelijk was SON ontwikkeld om het 4G netwerk te verbeteren. Door het succes in netwerkbereik, het beter in kunnen spelen op evenementen en de verlaagde energiekosten heeft er voor gezorgd dat SON gebackport is naar 3G. Vodafone maakt hier royaal gebruik van.

Voordelen van het Self Optimizing Network

Verwachte verbeteringen dankzij "SON" techniek" volgens Nokia

Het Self optimizing netwerk begon als een vrij simpele en passieve techniek die uiteindelijk is doorontwikkeld tot een voorspellende techniek. SON onderging een ontwikkeling van passief naar reactief tot een voorspellend vermogen in zijn huidige vorm.

SON 1.0 passief optimaliseren
  • Optimaliseert processen op offline basis gedurende een lange periode.
  • Veranderingen worden gemaakt in simulaties die gebaseerd zijn op het netwerksysteem.
  • gebruikt een open-loop model om veranderingen te detecteren en feedback te geven.

Open-loop houdt in dat het systeem bepaalde processen simuleert zonder daarbij rekening te houden met de exponentiële groei van tijd dat het kost om bijvoorbeeld reparaties uit te voeren en gaat uit van periodieke tijden voor reparaties.

SON 2.0 reactief optimaliseren

Door reactief het mobiele netwerk te optimaliseren weet SON 2.0 veel sneller veranderingen aan te brengen in het netwerk.

  • Optimalisatie processen zijn nagenoeg real time.
  • Veranderingen worden gemaakt in reactie op het detecteren van bepaalde netwerk gebeurtenissen.
  • De optimalisatie is vertraagd met 30-60 minuten vanaf een evenement doordat het systeem moet reageren nadat een evenement is gebeurd.
SON 3.0 voorspellend optimaliseren

Na verdere doorontwikkeling is het met de self optimizing network 3.0 techniek mogelijk om voorspellend te reageren op veranderingen binnen het mobiele netwerk.

  • Optimalisatie proces is geheel real time.
  • Optimalisatie wordt aangebracht voorafgaand aan evenementen gebaseerd op observeringen van het systeem.
  • Er is geen feedback vertraging meer doordat de techniek anticipeert op gebeurtenissen binnen het netwerk en van tevoren aanpassingen maakt om dit op te vangen.

SON bevordert ontwikkelingen van het 4G netwerk

Gezien het succes van deze slimme technologie zal Vodafone een pilot test gaan beginnen op haar 4G netwerk. Doordat de SON technologie veel werk uit handen neemt van Vodafone's technisch personeel, kunnen zij zich meer inzetten voor de verbetering en innovatie van het 4G netwerk.

Met de self optimizing network technologie heeft Vodafone een slimme techniek toegepast in de praktijk die er voor kan zorgen dat de kosten van 3G en 4G abonnementen verlaagd kunnen worden. Dit kan op kort termijn al een voordeel opleveren ten opzichten van concurrenten.