De Europese Commissie heeft onlangs in samenwerking met de Raad van Europa en het Europees Parlement een akkoord bereikt: het ‘Wifi4EU initiatief’. Het initiatief betreft een subsidieregeling en is een uitwerking van de visie die de drie partijen hebben om iedere inwoner van Europa in de nabije toekomst volledig gratis toegang te kunnen bieden tot draadloos 4G internet op openbare plekken binnen Europa, zoals pleinen, parken en openbare gebouwen.De partijen willen de uitrol van gratis 4G wifi hotspots op openbare plekken bemoedigen door gezamenlijk 120 miljoen euro subsidie aan te dragen.

Het 'Wifi4EU initiatief'

Het initiatief vormt een eerste belangrijke stap om lokale gebieden te helpen, waar het verbinden met draadloos internet op openbare plekken tot nu toe nog maar beperkt mogelijk is. In de toekomst zullen verdere stappen genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat heel Europa verbonden is met snel draadloos internet, zoals het investeren in hogere capaciteit netwerkverbindingen.EU-president Juncker heeft laten weten dat de visie achter het Wifi4EU initiatief is om: “ieder dorp en iedere stad in Europa te voorzien van toegang tot gratis draadloos internet op de belangrijkste openbare plekken in 2020”.

Subsidie vanuit Europa

Het politieke akkoord van de drie partijen omvat het plan om gezamenlijk 120 miljoen euro beschikbaar te stellen om de benodigde apparatuur aan te schaffen en aan te leggen. De lopende kosten voor het onderhouden van de 4G Wifi hotspots moeten door gemeenten zelf bekostigd worden.Het subsidie bedrag zal verdeeld worden over 6000 tot 8000 steden en dorpen binnen de Europese lidstaten. De verdeling zal plaats vinden via een voucher systeem waarmee gemeenten ‘state-of-the-art’ apparatuur kunnen aankopen voor lokale acces points en de installatie ervan.

De verdeling van het subsidiegeld

De subsidie zal worden toebedeeld aan die steden en dorpen waar op openbare plekken nog geen gratis Wifi hotspots (mogelijk) zijn of waar gratis wifi beperkt mogelijk is.Zodra het vouchersysteem in werking is gesteld, kunnen gemeenten van Europese Lidstaten een beroep doen op een bijdrage via een eenvoudig bureaucratisch proces. Hoe de exacte verdeling van financiële middelen er precies uit gaan zien zal nader worden vastgelegd in Europese regelgeving.