Nederlandse mobiele gebruikers zijn nog ruimschoots tevreden met hun 4G-verbinding. Uit een onderzoek onder het Telecompaper Consumer Panel blijkt dat ruim een derde van de Nederlanders geen hogere snelheden, waarbij 150 Mbps het minimum is, voor mobiel internet nodig heeft. Hierbij zegt een minderheid van 15% van de consumenten dat ze binnen vier jaar waarschijnlijk wel een hogere downloadsnelheid nodig hebben. De rest van de ondervraagden gebruikt al 4G+ en gaat ervan uit pas over langer dan vier jaar sneller internet nodig te hebben of kan hierover nog geen inschatting geven.

Aanhoudende groei dataverkeer

Nederlandse mobiele netwerken scoren in internationale onderzoeken hoog in vergelijking met andere landen als het gaat om dekking en snelheid. Nederlandse mobiele providers hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de uitrol van 4G-netwerken om de groei van het mobiele dataverkeer op te kunnen vangen. De drie grootste providers in Nederland hebben in totaal ruim 7 miljoen actieve gebruikers op hun 4G-netwerken.

De vraag naar meer mobiele data wordt alleen maar groter. Uit de jaarlijkse marktmonitor van telecomtoezichthouder ACM blijkt dat mobiele gebruikers in 2015 maar liefst 112 miljard MB aan data verbruikten. Dit is bijna twee keer zo veel data als het jaar ervoor en zelfs ruim drie keer zoveel als het totale verbruik in 2013.

Tevredenheid over 4G-snelheid

In Nederland is inmiddels ook 4G+ beschikbaar, waarmee in theorie snelheden tot 225 Mbit/s kunnen worden behaald. 35% van de Nederlanders geeft aan niet te weten of zij minimaal 150 Mbit/s nodig zullen hebben in de toekomst, dat is de conclusie van het consumentenonderzoek. Volgens de Nederlandse mobiele netwerk operators voldoen de snelheden die momenteel worden aangeboden nog ruimschoots aan de behoefte van de klant.

4G versus 3G

Sinds 4G netwerken begin 2015 in gebruik werden genomen, is het dataverbruik met ruim 25 procent toegenomen. Het 4G-verbruik steeg in het eerste kwartaal van 2016 met ruim 1 miljard MB. De 3G netwerken vertoonden in 2016 juist een daling in gebruik.