In februari 2014 begon de Consumentenbond een campagne om de manier waarop providers belminuten afrekenen te veranderen. Doordat belminuten per minuut worden afgerond zijn consumenten namelijk een stuk sneller door hun belbundel heen. Twee jaar geleden werd nog bij bijna 90 procent van de abonnementen op de minuut afgerond. Nu, tweeënhalf jaar later, bieden alle providers belbundels aan waarbij per seconde wordt afgerekend. Bij T-Mobile zal de gemiddelde consument een dergelijk abonnement echter niet snel vinden. En bij Tele2 blijkt het afsluiten van een ‘per seconde abonnement’ zelfs volstrekt onmogelijk. Daarmee omzeilen de providers de Telecomwet.

Voorwaarden van providers

Als je een abonnement afsluit bij een telefoonprovider zitten hier altijd voorwaarden aan. Deze voorwaarden hebben invloed op wat jij betaalt. De manier van afronden is één van die voorwaarden. Een provider kan het gesprek per minuut afronden of per seconde, of er kan per seconde worden afgerond nadat de eerste minuut verstreken is. Als je provider per minuut afrondt kan een gesprek van twintig seconden worden afgerond naar één minuut. Je verbruikt in dat geval dus 40 seconden van je belbundel zonder dat je belt. Sinds 1 januari 2013 zijn alle providers verplicht een abonnement aan te bieden waarbij het gesprek per seconde wordt afgerekend. Dat is vastgelegd in de Telecommunicatiewet.

Effect van belminuten afrekenen per seconde

Of een provider per seconde of per minuut afrondt lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo belangrijk. Maar als je belt zijn de meeste gesprekken korte gesprekken. Op het moment dat providers per minuut afronden kun je al gauw 30 seconden per gesprek verliezen. Nu maakt dit voor één gesprek niet zoveel uit, maar als dit bij veel van de gesprekken voorkomt verlies je al snel vele minuten uit je belbundel. Je kunt de verschillende mobiele providers vergelijken om te zien hoe elke provider hiermee omgaat. Door rekening te houden met de manier van afrekenen kun je veel geld besparen.

Prijs Seconden abonnementOpmerking
T-MobileBundel: 50 minuten
Prijs: € 7,50 per maand
Bijna niet te vinden op de T-Mobile website
Tele2Bundel: 300 minuten
Prijs: € 9,50 per maand
Klantenservice geeft aan dat een
seconde abonnement niet bestaat
VodafoneStandaard bij ieder abonnementBij Vodafone maakt elk abonnement gebruik van het afrekenen per seconden
KPNStandaard bij ieder abonnementBij KPN maakt elk abonnement gebruik van het afrekenen per seconden

Volgens de Telecomwet is ‘een aanbieder van een openbare telecomdienst’ verplicht om minimaal één abonnement aan te bieden waarbij per seconde afgerekend wordt. Volgens de wet is een bedrijf een aanbieder wanneer het zich bezighoudt met het ‘aanbieden van een elektronisch communicatienetwerk: het bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar stellen van een elektronisch communicatienetwerk’. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vier providers met een eigen netwerk: KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2 elk sowieso een abonnement moeten aanbieden waarbij belminuten per seconde worden afgerekend.

Verstopt op de website en twee keer zo duur

Het is bij T-Mobile bijna onmogelijk en bij Tele2 zelfs volstrekt onmogelijk om een abonnement af te sluiten waarbij telefoongesprekken per seconde worden afgerekend. De klantenservices van beide providers zeggen dat een dergelijk abonnement niet bestaat. Als we na enig zoeken op de website van Tele2 een pagina vinden met informatie over een 'seconde abonnement', blijkt dat je een speciaal nummer moet bellen om dit te kunnen afsluiten. Wanneer je het nummer belt kom je terecht bij de verkoopafdeling, maar die zeggen niets te weten over het abonnement en verbinden door naar de klantenservice. Vervolgens weet de klantenservice te vertellen dat een 'seconde abonnement' bij Tele2 niet verkrijgbaar is.

Bestelproces seconden abonnement T-Mobile

Op de website van T-Mobile konden wij na een uur zoeken het abonnement vinden, het zat verstopt in een uitklapmenu waar je het als consument normaal gesproken niet zult vinden. Hierboven is het menu op de website van T-Mobile weergegeven.

De 'per seconde' abonnementen van T-Mobile en Tele2 zijn ook veel duurder, een abonnement met 200 minuten en 250 MB abonnement kost bij T-Mobile 23,50 euro per maand. Een vergelijkbaar abonnement waarbij per minuut wordt afgerekend kost 10,95 euro per maand. Het 'per seconde' abonnement is dus ruim tweemaal zo duur. Hetzelfde is het geval bij Tele2, een abonnement waarbij per seconde wordt afgerekend met 1 GB aan data en 300 belminuten kost 24,50 per maand. Het vergelijkbare abonnement dat per minuut wordt afgerekend met 100 belminuten en 1 GB aan data kost maar 10 euro per maand. Ook bij Tele2 betaal je dus ruim dubbel zoveel als je een bundel zou willen met een afrekening per seconde. Je zou haast zeggen dat het dus maar goed is dat je zo'n abonnement feitelijk niet kunt afsluiten bij Tele2. Feit blijft echter dat de provider wettelijk verplicht is om zijn klanten die keuzemogelijkheid te geven.

"Providers die geen seconde abonnement aanbieden zijn mogelijk in overtreding"

ACM: aanbieden seconde abonnement is verplicht

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de toezichthouder op de Nederlandse telecommarkt. In een reactie bevestigt de ACM dat providers verplicht zijn om minimaal één abonnement aan te bieden waarbij per seconde wordt afgerekend, ook wat betreft de eerste minuut van een gesprek. Als een dergelijk abonnement niet wordt aangeboden is een provider 'mogelijk in overtreding' en zou dat voor de ACM reden kunnen zijn om een onderzoek te starten. Hiervan lijkt bij Tele2 sprake te zijn, aangezien het niet mogelijk blijkt om zo'n abonnement af te sluiten bij de provider.

De vraag is daarnaast of providers abonnementen waarbij per seconde wordt afgerekend mogen verbergen op hun website. Het lijkt er namelijk sterk op dat T-Mobile en Tele2 dit type abonnement bewust zeer moeilijk bereikbaar hebben gemaakt op hun site. Volgens de ACM is het verstoppen van abonnementen met afrekening per seconde toegestaan, maar een woordvoerder van de toezichthouder benadrukt dat dit niet de bedoeling is. 'Providers zouden hierover transparant moeten communiceren naar hun klanten', aldus de ACM.

"Consumentenbond: manier van afronden bij providers is ons een doorn in het oog"

De Consumentenbond maakte zich in 2014 al hard voor abonnementen die per seconde worden afgerond. Een woordvoerder van de bond vindt dat nu heel onduidelijk is voor consumenten hoe er wordt afgerond. 'Providers zouden dit veel duidelijker moeten communiceren naar hun klanten. Wij vinden dat alle abonnementen per seconde zouden moeten worden afgerekend, omdat dat veel eerlijker is. Wat ons betreft betreft zou de wet ook duidelijker geformuleerd moeten worden. De manier waarop providers nu met het afronden van belminuten omgaan is ons een doorn in het oog'.

Reactie T-Mobile en Tele2

In een reactie laat T-Mobile weten dat het zijn abonnement waarbij per seconde wordt afgerekend aanbiedt omdat het wettelijk verplicht is. "Wij voeren het product Smart Seconds, dat belminuten onder de minuut afrekent per seconde, omdat de wetgever dat voorschrijft. Van de kant van klanten ervaren wij hiervoor weinig interesse." Het lijkt er inderdaad op dat T-Mobile het abonnement vooral aanbiedt omdat het moet, de gemiddelde klant zal het abonnement niet snel vinden en afsluiten op de website van de provider.

Tele2 geeft aan dat de klantenservice 'niet goed was ingelicht' en zegt het bestaan van het seconde abonnement nu extra onder de aandacht te zullen brengen bij zijn klantenservice medewerkers. Dat het seconde abonnement enigszins is weggestopt op de website verklaart de provider door de vraag ernaar: die is volgens een woordvoerder laag. Het seconde abonnement is daarom ook niet online af te sluiten bij Tele2, dat zou 'verwarrend' zijn voor klanten, aldus de provider. Dat de seconde abonnementen duurder zijn wijt Tele2 aan een hogere inkoopprijs, die zich vertaalt in hogere tarieven voor de consument.