De Europese Unie gaat Tele2 ondersteunen in de uitrol van mobiel internet in Nederland en Zweden met een lening van 125 miljoen euro, afkomstig van de EIB. Dit bedrag investeert Tele2 in het 4G-netwerk om zo een outdoordekking te bereiken van bijna 100%. Het telecombedrijf streeft naar een optimale dekking voor einde 2018.

Lening van de Europese Unie

Tele2 wil de lening gebruiken om het 4G-netwerk uit te breiden en om de capaciteit te vergroten in zowel Nederland als Zweden. Voor Nederland is het doel gesteld om de outdoordekking naar bijna 100% te brengen, en om indoordekking in drukke gebieden te verhogen.
Cecilia Malmström, minister van Europese Zaken zegt in een persbericht: "Snel internet speelt een cruciale rol in onze werk- en leefomgeving. De Europese Commissie zet zich zowel in voor de Digital Single Market of Europe (een model waarbij handel gedreven kan worden op voorwaarde van eerlijke concurrentie) als voor de uitrol van 4G-netwerken in de gehele EU. Ik ben blij dat het EFSI (Europese Fonds voor Strategische Investeringen) samen met Tele2 zo'n belangrijk project kan realiseren".


Opvullen van dekkingsgaten

Tele2 zal voor het verhogen van de outdoordekking zowel eigen locaties gebruiken, als locaties waar T-Mobile-masten staan. Zo worden dekkingsgaten opgevuld. Een dekking van 100% is door technische beperkingen en regelgeving vrijwel onmogelijk, maar sommige gaten behoeven te worden opgevuld. Zo zijn er nog gaten op Texel en de Veluwe. De landelijke dekking ligt nu op 98%.


Tele2 als netwerk operator

Tele2 heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld van virtuele operator zonder eigen netwerk naar mobiele netwerk operator. Sinds de lancering van het 4G-netwerk van Tele2 in het eerste kwartaal van 2016 is Tele2 een netwerk operator geworden, en wordt daarom niet langer als een MVNO geteld. Mobiele Virtuele Netwerk Operators’, kortweg MVNO’s, hebben geen eigen netwerk en bieden hun diensten aan op bestaande mobiele netwerken. In Nederland hebben KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 een eigen netwerk. Tele2 maakt nog wel gebruik van het 3G netwerk van T-Mobile op plekken waar Tele2 klanten geen 4G kunnen ontvangen.
De Zweedse provider heeft licenties op de 800MHz-band voor een goed bereik en 2600MHz-frequenties die voor de drukke plekken wordt ingezet.