Vodafone werkt momenteel aan een grote verbetering van de geluidskwaliteit van bellen over haar 4G netwerk middels een nieuwe techniek waarmee hogere toonfrequenties kunnen worden gehaald: de EVS codec. Wat betekent dit voor klanten van Vodafone?Ondanks dat de smartphone een heleboel nieuwe eigenschappen met zich mee heeft gebracht, blijft het oude vertrouwde bellen een belangrijke functie voor velen. De technologische ontwikkeling van de kwaliteit van bellen staat nog in schril contrast met de technische ontwikkeling van de functionaliteit van de smartphone zelf.Nog lang niet iedereen is over op VOiP bellen of gaat daar op over. Daarom is het hoog tijd dat ook de kwaliteit van regulier bellen een positieve ontwikkeling doormaakt. Vodafone neemt met de invoering van de EVS-codec in Nederland een voortrekkers rol in.

Vodafone en HD Voice technologie

In navolging van KPN in 2012 startte Vodafone in 2014 met HD Voice, dat de kwaliteit van bellen verbeterde op het 2G, 3G en 4G netwerk van Vodafone. HD Voice maakt de geluidskwaliteit van een telefoongesprek aanzienlijk beter wanneer een klant van Vodafone naar een ander nummer van Vodafone belt op hetzelfde netwerk, maar sinds kort ook wanneer een klant van Vodafone naar een nummer van KPN belt.Tot aan de komst van HD Voice technologie klonken telefoongesprekken vaak dof, onzuiver en ‘robot achtig’ door het lage toonbereik tot 3400 Hz. Ter vergelijking: het menselijk gehoor heeft een volledig gehoorspectrum tot 20.000 Hz.HD Voice leverde een aanzienlijke verbetering op voor de kwaliteit van bellen. Met HD Voice bellen is een toonbereik van 7.000 Hz mogelijk, beduidend meer dan de 3.400 Hz die voor de invoering van HD Voice werd geleverd voor bellen met een vaste telefoon.

IP-interconnectie in HD Voice bellen en VoLTE tussen Vodafone en KPN

Inmiddels is het mogelijk dat ook klanten van Vodafone, kunnen profiteren van de voordelen van HD Voice wanneer zij bellen met een klant van KPN. Om ervoor te zorgen dat telefoongesprekken tussen klanten van KPN en Vodafone niet werden belast met een lagere geluidskwaliteit zijn KPN en Vodafone een IP- interconnectie aangegaan voor HD Voice bellen, en in juni van dit jaar ook in VoLTE bellen (bellen via het 4G netwerk).Dit heeft ertoe geleid dat het gebruik van HD Voice geluidskwaliteit, tegelijk 4G bellen internetten én de voordelen van VoLTE, zoals een snellere call-setup, nu zowel voor KPN en Vodafone klanten zijn te ervaren in telefoongesprekken.

Adaptive multi-rate wideband codec

HD Voice wordt door de andere providers nog geleverd over de AMR-WB codec, de voorloper van EVS codec. AMR-WB codec maakt een betere geluidskwaliteit mogelijk voor mobiele telefoongesprekken, dan reguliere telefoongesprekken (over de vaste lijn). Aan AMR-WB kleven echter enkele nadelen. Zo wordt de toonfrequentie gecomprimeerd tot een hoogte van 7000 Hz en is bijv. wachtmuziek, wanneer je een klantenservice belt, van matige kwaliteit.

Enhanced Voice Services codec als opvolger van AMR-WB codec

Om de nadelen van de AMR-WB codec het hoofd te bieden is de EVS-codec ontwikkeld. Deze technologie maakt het mogelijk een toonfrequentie te halen tot 14.000 Hz, de helft meer dan AMR-WB codec. Enkele voordelen van EVS-codec is dat een telefoongesprek zou klinken als een gesprek tussen twee personen als ware je tegenover elkaar staat, een betere kwaliteit levert bij een zwak signaal en het op termijn ook stemherkenning mogelijk maakt als authenticatiemethode.Vodafone is de eerste provider in Nederland die die de stap maakt naar invoering van de EVS codec technologie op haar netwerk. Het Duitse Vodafone had in 2016 de EVS codec al in gebruik genomen, onder de naam HD Voice+.

Wat gaan klanten van Vodafone merken van de veranderingen?

De komende tijd zullen klanten van Vodafone nog niet heel veel verschil merken in de kwaliteit van hun telefoongesprekken. Deze zal gehandhaafd blijven tot een frequentie van 7000 Hz. Vodafone komt nog met een nader te bepalen tijdstip waarop het de EVS codec zal activeren. Op het 2G en 3G netwerk van Vodafone zal de AMR-WB codec in stand blijven.Een aantal nieuwere smartphones zullen de technische ondersteuning om van EVS-codec gebruik te kunnen maken, zoals de Galaxy Note 8, vanuit de doos hebben. Andere bestaande ‘Vodafone versie’ smartphones, zoals de Galaxy S7 en de Galaxy S8 hebben een software update nodig om ook van de EVS-codec technologie gebruik te kunnen maken. Deze update zal binnenkort uitgerold worden. De verwachting is dat in de komende maanden ook updates beschikbaar komen voor andere bestaande smartphones.Voor EVS codec bestaat er nog geen IP- interconnectie met andere providers in tegenstelling tot de HD Voice interconnectie met KPN. Dat betekent dat straks alleen klanten van Vodafone over het Vodafone 4G netwerk een betere geluidskwaliteit kunnen verwachten.Vodafone hoopt dan ook dat snel andere providers zullen volgen en er een IP- interconnectie met meerdere providers tot stand kan komen tussen HD Voice en EVS codec en zo meer klanten de vruchten kunnen plukken van opmerkelijk betere geluidskwaliteit in telefoongesprekken.