De definitieve richtsnoeren voor de Europese netneutraliteit werden woensdag gepubliceerd door de Europese telecomtoezichthouders, verenigd in BEREC. Regels voor netneutraliteit die nu al grotendeels in Nederland worden gehandhaafd, zullen voor de hele Europese Unie (EU) gaan gelden. Volgens burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom ligt de nadruk nu meer op het belang van gebruikers.

BEREC gaf afgelopen week zijn uitleg van de nieuwe Europese regels over netneutraliteit, en liet daarbij weten dat in deze definitieve versie meer nadruk is gelegd op de vrijheid van de internetgebruiker. Zero-rating wordt vanuit Europa overigens nog niet expliciet verboden. Minister Kamp van Economische Zaken heeft bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel ingediend, waarin de Europese regels zijn aangevuld en waarin wél een verbod op zero-rating is opgenomen.

Zero-rating

Zero-rating staat voor positieve prijsdiscriminatie, en komt voor als gebruikers diensten afnemen die niet meetellen in hun databundel. Zo worden de eigen diensten van de provider alsnog aantrekkelijker dan die van de concurrent. Zonder een verbod op zero-rating heeft de gebruiker dus niet alle vrijheid. In de nieuwe Europese regels is opgenomen dat alle vaste en mobiele providers die binnen de EU opereren, toegankelijkheid van diensten en websites niet mogen verhinderen of manipuleren. Providers mogen dataverkeer niet stoppen of expres vertragen. Ook is het vragen van extra geld voor bepaalde diensten verboden. De prestaties van eigen diensten mogen bovendien niet zichtbaar verschillen met die van de concurrent.

Al is er vanuit de EU nog geen expliciet verbod op zero-rating, er zal wel per geval worden bekeken of er sprake is van een onrechtmatige praktijk. Omdat de BEREC het belang van de gebruiker hoger stelt, zal de afweging sneller in het voordeel van de gebruiker uitvallen.

Succesvolle campagne

Lobbyorganisaties als Bits of Freedom geven aan opgelucht te zijn dat Nederland niet gedwongen werd de eigen regels af te zwakken. Nederland was het eerste land in Europa waar het principe van netneutraliteit bij wet werd beschermd. Nu profiteren internetgebruikers in heel Europa van regels die hun vrijheid garanderen. Wat heeft bijgedragen aan dit succes was onder meer de campagne Savetheinternet.eu, waarbij bijna een half miljoen Europeanen hun stem lieten horen bij de toezichthouders.