Veel smartphone- en tabletgebruikers lopen tegen dit probleem op: Trage Wi-Fi op hun device. GSM Helpdesk onderzocht de oorzaak van problemen met Wi-Fi en toonde aan dat deze vaak te herleiden is tot het apparaat zelf. Zo beschikt minder dan een derde van de smartphones die dit jaar uit zijn gebracht of nog uitkomen over de nieuwste Wi-Fi ondersteuning.

Zodra er problemen zijn met de Wi-Fi in huis, wordt er al snel gedacht aan een verouderde Wi-Fi router. Helaas blijkt er vaak geen verbetering in de situatie nadat een nieuwe router of een Wi-Fi accesspoint geplaatst is. Na een uitgebreide analyse van GSM Helpdesk op zijn toesteldatabase, blijkt dat een trage Wi-Fi verbinding in veel gevallen te maken heeft met de smartphone, tablet of laptop die gebruikt wordt op dat moment. Zeer opmerkelijk is het feit dat de meeste tablets, laptops en smartphones die momenteel op de markt komen, nog niet voorbereid zijn op de nieuwste Wi-Fi standaarden. De routers en accesspoints die veel Nederlanders thuis hebben, ondersteunen de nieuwe standaarden al wel.

Verouderde standaarden

Van alle smartphones die dit jaar verschijnen of al zijn uitgebracht op de Nederlandse markt, beschikt slechts 31% over de nieuwste Wi-Fi ondersteuning (Wi-Fi ac). Voorgaande jaren lagen de cijfers ook laag. In 2015 lag het percentage toestellen dat over de nieuwste versie beschikte op 26%. De meeste smartphones die op het moment in Nederland worden uitgebracht, functioneren slechts enkel met de ‘Wi-Fi b/g/n standaard’. Sinds 2009 is hier al een alternatief voor in de vorm van de ‘Wi-Fi a standaard’. In 2013 kwam de meest recente ‘Wi-Fi ac standaard’ op de markt.

De verouderde ‘Wi-Fi b/g/n standaard’ gaat terug tot in de jaren ’90, en maakt voornamelijk gebruik van de 2,4 GHz band. Op deze frequentieband zitten naast Wi-Fi netwerken verschillende draadloze communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld babyfoons en draadloze lichtschakelaars. Geen wonder dat door al die apparaten naast elkaar op dezelfde frequentie te gebruiken, er ruis wordt ervaren.

5 GHz frequentieband

De nieuwe Wi-Fi a / ac standaard maakt gebruik van de relatief 'nieuwe' 5 GHz frequentieband. Deze frequentieband heeft meer capaciteit en er zijn minder Wi-Fi netwerken op actief. Door de hogere frequentie kunnen ook hogere download- en uploadsnelheden behaald worden. Helaas wordt deze frequentie nog niet optimaal benut en kan 69 procent van de smartphones die dit jaar zijn uitgebracht nog niet overweg met deze nieuwe Wi-Fi standaard.

Opletten bij aanschaf

Het advies om Wi-Fi problemen in de toekomst te voorkomen, is om bij de aanschaf van een nieuw toestel te letten op welke Wi-Fi ondersteuning het apparaat biedt. Hierbij zou ten minste de ‘Wi-Fi a standaard’ geboden moeten worden, maar liever nog de ‘Wi-Fi ac standaard’. In de toestel adviesmodule is uiteengezet welke smartphones deze ondersteuning bieden.