Met een nieuw wetsvoorstel zouden inlichtingendiensten meer bevoegdheid krijgen voor het aftappen van vaste netwerken, hieronder vallen onder andere de netwerken van internetproviders KPN, Vodafone en Tele2.

Uitspraken van internetproviders KPN, Vodafone en Tele2

Internetproviders KPN, Vodafone en Tele2 hebben zich al uitgesproken tegen het nieuwe wetsvoorstel voor de uitbreiding van aftapbevoegdheden. Met de nieuwe bevoegdheden van de inlichtingendiensten zouden internetproviders verplicht kunnen worden om mee te werken aan het aftappen van dataverkeer. Dit verkeer zou dan verzameld moeten worden door de internetproviders zelf en aangeleverd moeten worden aan de inlichtingendiensten. De gemaakte kosten voor het verzamelen van de gegevens zijn voor de internetproviders zelf, dit zou kunnen leiden tot een hogere prijs van internet abonnementen voor de consument.

Internetproviders KPN, Vodafone en Tele2 stellen dat het wetsvoorstel onvoorziene kosten met zich mee zal brengen. Daarbij is het ongunstig voor het digitale ondernemerschap in Nederland, momenteel is Nederland namelijk nog een zeer aantrekkelijk land voor ondernemingen om zich digitaal te vestigen. Met deze maatregelen zou de Nederlandse overheid echter het meest ingrijpende afluistersysteem van de hele wereld in handen hebben.

Internetprovider XS4ALL heeft zich altijd ingezet om zijn klanten te beschermen voor de gevaren van het internet. Daarbij werkt XS4ALL wel mee aan de aftappingen daar waar nodig is. Uit hun transparantierapport blijkt dat inlichtingendiensten aftapverzoeken en andere vorderingen hebben gesteld aan XS4ALL. Hierbij ging het om 0,3% van het totale klantenbestand van XS4ALL in 2014, dit gebeurde aan de hand van klachten over inhoud van websites. Aftappen gebeurd dus al bij internetproviders, maar wel in beperkte maten en met toestemming van de internetproviders zelf.

Onvoorziene effecten van aftapbevoegdheden

De aftapbevoegdheden kunnen volgens internetprovider KPN onvoorziene effecten hebben op de economie in Nederland, met name wordt het belang van de Nederlandse ICT- en communicatiesector onderschat. Een uitgebreide analyse van de gevolgen die dit wetsvoorstel met zich meebrengen is noodzakelijk, aldus KPN.

Internetprovider Vodafone merkt dat steeds meer van zijn klanten zich zorgen maken over de veiligheid van hun gegevens, dit met name doordat de publieke informatie over de aftapactiviteiten niet geadresseerd wordt. Het vertrouwen van de consument en het bedrijfsleven in de telecomsector worden hierdoor onnodig aangetast. Vodafone benadrukt de situatie in de VS waarin juist de bevoegdheden van inlichtingendiensten worden beperkt en waar het toezicht op deze diensten wordt aangescherpt.

Een ander probleem dat het wetsvoorstel met zich mee brengt is de tweestrijd waarin internetproviders zich zullen begeven. Aan de ene kant legt de overheid ze op om de privacy van hun klanten te beschermen en waarborgen, aan de andere kant wordt ze opgedragen om inlichtingendiensten te assisteren met het uitvoeren van aftappingen. Vooralsnog is het wetsvoorstel een concept, het is dan ook de hoop dat deze nog grondig gewijzigd of geweigerd wordt.