Om de processen van aanleg van mobiele dekking in tunnels te verbeteren, vindt op het moment overleg plaats tussen mobiele aanbieders en spoor- en wegbeheerders. ProRail en de mobiele operators brengen samen de eisen in kaart voor de aanleg van mobiele dekking in spoortunnels. Dit werd kenbaar gemaakt door Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), nadat twee PvdA-Kamerleden vragen hadden gesteld over het onderwerp. De vertraging die op dit vlak in de spoortunnel in Delft werd ondervonden vormde de aanleiding voor de vragen.

Op 7 juni dit jaar riep Eben Albertyn, CTO van Vodafone Nederland betrokken partijen al op tot het kritisch herzien van het Nederlands Bouwbesluit. Hij stelde dat over de aanleg van mobiele infrastructuur in tunnels niks is vastgelegd in het besluit. Het Bouwbesluit schreef enkel voor dat bij een tunnellengte van meer dan 250 meter lang, een gesloten communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten vereist is.

Voorzieningen in tunnels

Bij nieuwbouwtunnels faciliteren ProRail en Rijkswaterstaat de mogelijkheid om telecomapparatuur in de spoor- en rijkswegtunnels te plaatsen. Mobiele operators zijn zelf verantwoordelijk voor de integratie. Om deze tunnels te kunnen realiseren, moeten er voldoende voorzieningen zijn. Hier gaat het bijvoorbeeld om voldoende ruimte en voorzieningen voor het kunnen leveren van energie. Zodra de tunnels over de juiste voorzieningen beschikken, kunnen de providers de systemen die benodigd zijn voor de mobiele telecommunicatievoorziening leveren en installeren.

Inspelen op technologische ontwikkelingen

Staatssecretaris Dijksma verklaart dat er verbeteringen zijn bepaald in de eisen voor de techniek en het proces om de nieuwbouwtunnels te realiseren om beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van telecomdiensten. Belangrijk hierbij, is dat niet alleen in het voortraject afspraken met de providers worden gemaakt, maar dat er ook wordt vastgelegd hoe kan worden omgegaan met technologische veranderingen. Op deze manier kunnen gebruikers in deze tunnels ook van nieuwe generaties technologie├źn gebruik maken.

Tunnelstandaard

Voor alle nieuwbouwtunnels is door Rijkswaterstaat een tunnelstandaard ontwikkeld. De standaard zorgt dat alle generiek technische eisen, proces-eisen en verantwoordelijkheden uniform zijn vastgelegd en geborgd zijn. Recent is de standaard geactualiseerd met het oog op de specifieke eisen van mobiele providers in tunnels. Om mobiele communicatie beter te faciliteren zijn in de standaard wijzigingen doorgevoerd.