Minister Kamp van Economische Zaken heeft de nieuwe Digitale Agenda aangeboden aan de Tweede Kamer. In de agenda worden de volgende onderwerpen behandeld: vernieuwen, vertrouwen en versnellen. Vooral de domeinen industrie, energie, mobiliteit en zorg zullen profijt hebben van deze agenda.

In Nederland levert ICT een relatief grote bijdrage aan economische groei omdat het in alle economische en maatschappelijke sectoren wordt toegepast. Daarnaast is Nederland internationaal gezien een interessante vestigingsplaats voor ICT-gerelateerde bedrijven. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de vestiging van telecomaanbieders, cloudproviders, nieuwe mediaproviders, datacenters en cybersecurity-bedrijven. Hoewel Nederland hoog scoort in de internationale vergelijkingen van gedigitaliseerde economieën, is vooruitgang toch noodzakelijk. De concurrentie in het buitenland zit namelijk niet stil, en zowel ondernemers, burgers, kennisinstellingen als overheden hebben baat bij versnelling van digitalisering.


Onderwijs

Middels de actielijn ‘onderwijs, kennis en innovatie’ zal er een focus komen te liggen op opleidingen en trainingen zodat er voldoende talent beschikbaar is. Dit betekent een grote uitdaging voor de digitale economie in Nederland. Daarnaast zullen zowel de overheid, het bedrijfsleven als de onderwijssector zich moeten blijven inspannen om dit doel te verwezenlijken.


Infrastructuur

Het tweede punt op de agenda is een ‘snelle en open infrastructuur’. Door de toenemende digitalisering worden er steeds hogere eisen aan de digitale infrastructuur gesteld. Digitale ontwikkelingen vereisen dat alles met elkaar verbonden wordt, altijd en overal. Daarnaast wordt data steeds vaker in de cloud opgeslagen en is een snelle toegang tot de data essentieel. Om een gunstig ondernemings- en vestigingsklimaat te creëren in Nederland zijn betrouwbare vaste en mobiele netwerken een sterke eis.


Digitale veiligheid

Met de derde actielijn wordt de focus gelegd op het vertrouwen in de veiligheid van de digitale infrastructuur en data. Meer vertrouwen in de digitale wereld zorgt dat burgers en bedrijven de kansen van ICT optimaal durven te benutten. Cybersecurity is daarbij een kritische succesfactor. Ondanks dat Nederland internationaal gezien een veilige plaats is om zaken te doen, neemt de dreiging van cybercrime en digitale spionage toe. Deze kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door de groei van de digitale economie. Nederland werkt er hard aan om de digitale veiligheid te verbeteren. De markt voor cybersecurity-oplossing vertoont bijvoorbeeld een groei.


Ondernemen

Het kabinet wil via de actielijn ‘ruimte voor ondernemers’ ondernemers meer ruimte bieden om bij het ondernemen optimaal gebruik te kunnen maken van ICT. Dit doen zij door bijvoorbeeld toekomstbestendige regels op te stellen, digitale dienstverlening door de overheid te verbeteren en barrières in de interne markt weg te nemen.


Digitalisering van domeinen

Met de vijfde actielijn ‘digitalisering van domeinen’, werkt het kabinet verder aan digitalisering in de maatschappelijk en economisch belangrijke domeinen. Hieronder vallen industrie, zorg, energie en mobiliteit.